De Rijzert logo

 

 

Historie

 

De Rijzert bestaat ruim 45 jaar. Zij is opgericht in 1971 als SO-MLK school: speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen.
De school startte met 33 leerlingen die voornamelijk in de leeftijd van 6 tot 12 jaar waren. Daarnaast bestond er een kleine VSO afdeling alleen voor meisjes. Pas vanaf 1982 kreeg het VSO een gemengde toelating.
In 1984 zijn de beide Bossche SO-MLK scholen gefuseerd en is de Rijzert verder gegaan als zelfstandige VSO school. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs.
Met de invoer van leerwegen in het VMBO en het praktijkonderwijs, wordt de Rijzert in 1999 een 'School voor Praktijkonderwijs'. Er is dus geen sprake meer van speciaal onderwijs, maar van een reguliere vorm van voorgezet onderwijs.

De school dankt haar naam aan de vroegere vestiging op de Rijzertlaan in ’s-Hertogenbosch.

Na jaren van improvisatie in het verouderde pand en met gebruikmaking van een dependance elders, kwam verlichting: alles werd weer onder één dak gehuisvest. Het nieuwe gemoderniseerde pand werd in 2004 betrokken.

De Rijzert is uitgegroeid tot een volwaardige school en sluit goed aan bij de vraag binnen de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten. Daarmee vervult zij een belangrijke regiofunctie in een landelijk dekkend netwerk van scholen voor praktijkonderwijs.

De school heeft een uniek karakter. Er wordt veel aandacht besteedt aan vaardigheden en de lessen zijn zo veel mogelijk praktijk gericht. Het competentiegericht onderwijs en het coachend lesgeven spelen inmiddels een grote rol.

Leerlingen die zich aanmelden hebben voor ten minste twee domeinen binnen de vakken taal en/of rekenen, een leerachterstand van minimaal 50%. Daarnaast wordt er gekeken naar het IQ. Ligt deze tussen de 55 en 75/80, dan komen leerlingen in aanmerking voor dit soort onderwijs. Vaak heeft de leerling een achterstand in sociaal-emotionele ontwikkelingen.

In de wet is geregeld dat leerlingen voor praktijkonderwijs een toelaatbaarheid verklaring dienen te hebben van de Advies Commissie Toelating (ACT) van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs om toegelaten te worden tot deze vorm van voortgezet onderwijs. Het uiteindelijke besluit om een toelaatbaarheid verklaring voor praktijkonderwijs af te geven wordt genomen door de ACT van Samenwerkingsverband de Meierij.

De Rijzert is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO de Meierij. Deze heeft tot taak om alle leerlingen binnen het samenwerkingsgebied onderwijs te bieden: dus geen leerling buiten de boot.
Met praktijkscholen uit Oss, Schijndel en Veghel zijn er branchegerichte cursussen ontwikkeld die leerlingen het laatste schooljaar kunnen volgen.

De Rijzert biedt een vijfjarige opleiding en telt momenteel ± 230 leerlingen. De leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar.
Nederland kent ruim 170 praktijkscholen.