De Rijzert logo

 

 

Schoolorganisatie

 

Op de Rijzert gaan we vanaf schooljaar 2017-2018 in leerjaar 1 werken met een fasenstructuur i.p.v. een leerjarensysteem. Hieronder een korte beschrijving van wat dit inhoudt.

 

We delen onze onderwijsinhoud op in 4 fasen:

Fase 1

Persoonlijke Oriëntatie fase,

gemiddelde duur: één schooljaar.

Fase 2

Stage Voorbereidende fase,

gemiddelde duur: anderhalf schooljaar.

Fase 3

Beroeps Oriënterende fase,

gemiddelde duur: anderhalf schooljaar.

Fase 4

Uitstroom fase,

gemiddelde duur: één schooljaar.

 

 

 

Fase 5

Nazorg fase,

komt er nog achter aan.

Deze fase valt niet binnen de gemiddeld vijf jaren dat de leerlingen op school zitten. Leerlingen worden tot twee jaar na schoolverlaten gevolgd.

 

Ieder schooljaar wordt opgedeeld in vier blokken van 9 (of 10) weken. Lesstof is dus aangepast op de duur van één blok.

Binnen de fasen is er een vast onderwijsprogramma vastgesteld. Hierbij worden per vakgebied doelen gesteld. Als een leerling nagenoeg alle doelen heeft behaald bij alle vakken dan kan een leerling door naar de volgende fase. Hierbij wordt altijd gekeken naar de individuele leerbaarheid van de leerling. De lesstof wordt aangeboden op het niveau van de individuele leerlingen.

Tijdens de praktijklessen wordt er met deze niveaus rekening gehouden waarbij het doel op zich niet anders is voor de leerlingen maar de manier waarop het doel behaald wordt wel. Tijdens de theorielessen (vooral Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels) is er wel degelijk een ander lesaanbod, afgestemd op het niveau van de leerling.

Het werken met fasen heeft het voordeel dat leerlingen wat sneller of wat langzamer door het lesaanbod kunnen gaan. Hiermee creëren we nog meer maatwerk.

 

De school telt dit jaar ± 245 leerlingen, verdeeld over 5 leerjaren. In de onderbouw (fase 1 en leerjaar 2) wordt gewerkt aan basisvaardigheden en een basisprogramma. In de bovenbouw (leerjaar 3, 4 en 5) wordt sector-gericht gewerkt. De leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5 zitten samen in een mentorgroep en kunnen ook samen bij lessen worden ingeroosterd.

 

De leiding van de school is in handen van de directeur, de adjunct-directeur personeel en organisatie en de adjunct-directeur onderwijs & zorg. Deze drie personen vormen het managementteam. Iedere leerling heeft een vaste mentor die de eerstverantwoordelijke is voor de betreffende leerling.

 

Daarnaast beschikt de school over leerkrachten en technisch onderwijs assistenten, die samen met de docenten verantwoordelijk zijn voor het onderwijsaanbod. Geschoolde vrijwilligers geven ook didactische ondersteuning aan enkele leerlingen.

 

Ter ondersteuning van het onderwijs zijn er een orthopedagoog, zorgcoördinator, maatschappelijk deskundige, systeembeheerder, administratieve medewerkers, managementondersteuner, decaan, aulabeheerder, roostermakers, conciërges en interieurverzorgsters aan de school verbonden.