De Rijzert logo

 

 

Dhr N. Smits
Dhr. N. Smits
Aulabeheer en
Schoolveiligheidscoördinator

Veiligheid

 

Veiligheidsbeleid van de school

 

Om te kunnen leren hebben mensen een veilige omgeving nodig. Onze school moet dus een veilige plek zijn voor iedereen die er ingeschreven staat, werkt of gast is.
De veiligheid van leerlingen en personeel is de laatste jaren veel besproken in de media. Ook op school is hier veel aandacht voor. Natuurlijk in de klas maar zeker ook op gemeentelijk niveau en in samenwerking met brandweer en politie. Wij willen op onze school met respect omgaan met anderen en met materiaal. Soms is het dan nodig om leerlingen te wijzen op grenzen en op verantwoordelijkheden. De Rijzert staat midden in de samenleving en de regels die daar gelden, gelden natuurlijk ook voor ons. Concreet wil dat zeggen dat we aangifte of melding doen van grensoverschrijdend gedrag.

 

In de praktijklessen is het dragen van gepaste werkkleding verplicht.

 

Gevaarlijke voorwerpen (vuurwerk, messen e.d.), drugs en alcohol zijn op school ten strengste verboden. Van diefstal en geweld doen wij altijd aangifte.

 

Op het schoolplein wordt niet gefietst.

 

Oorbellen, ringen, etc. zijn niet toegestaan tijdens de gymlessen. De leerling is verplicht aangepaste kleding te dragen.

 

Kluiscontroles: de kluisjes kunnen onder verantwoordelijkheid van de directie gecontroleerd worden i.v.m. hygiëne en veiligheid.

 

Gezichtsbedekking is op school niet toegestaan.