De Rijzert logo

 

 

Visie van de Rijzert

 

'Vanuit mijn passie en talent geef ik sturing aan mijn leven'

 

Daarbij zijn kernwaarden geformuleerd die deze visie op de Rijzert altijd ondersteunen:

       Integriteit
       Verantwoordelijkheid
       Creativiteit
       Respect en Waardering

 

De Rijzert, School voor Praktijkonderwijs

Naast lessen algemeen vormend onderwijs heeft het leren in de praktijk een belangrijke rol. Om deel te kunnen nemen aan alle facetten van het maatschappelijk leven heeft de leerling veel vaardigheden (competenties) nodig. Het leren in het praktijkonderwijs is dan ook competentiegericht. Een groot deel van deze competenties heeft betrekking op de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerling. Voor iedere leerling is er een individueel ontwikkelingsplan (IOP) dat, naast de ontwikkeling in de avo-vakken, op de ontwikkeling van deze vaardigheden is gericht. Alle leerlingen hebben ook een ontwikkelingsperspectief (OPP) waarin het uitstroomperspectief van de leerling wordt beschreven.

Het pedagogisch klimaat is gebaseerd op coaching van de individuele leerling vanuit de visie: vanuit mijn passie en talent geef ik sturing aan mijn leven. Het pedagogisch klimaat wordt ondersteund door vijf kernwaarden die op de Rijzert gelden: integriteit, verantwoordelijkheid, creativiteit, respect en waardering. Doordat de Rijzert een relatief kleine school is, is het onderwijs voor de leerlingen erg overzichtelijk. Er is een grote betrokkenheid tussen leerlingen onderling en tussen de leerling en leerkracht, hetgeen vertrouwen in elkaar stimuleert. Er heerst een open sfeer, waarin veel zaken bespreekbaar zijn. Mede dankzij dit vertrouwen wordt de leerling in staat gesteld stappen te zetten op weg naar zelfstandigheid. Dat dit met vallen en opstaan gepaard gaat is voor ons vanzelfsprekend.
Goede contacten met ouders/verzorgers zijn hierbij van uitermate groot belang. Daarom worden er in de onderbouw huisbezoeken, ouderavonden en verplichte gesprekken over het IOP georganiseerd.