De Rijzert logo

 

 

Overig

 

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs, telefoon: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoon 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl

 

Commissie van Toelating

Adjunct-directeur Onderwijs & Zorg: Mw. N. van den Boogaard
Zorgcoördinator: Mw. J. van Lamoen
Maatschappelijk deskundige: Mw. J. van Herwijnen
Orthopedagoog: Mw. A. Thissen

 

Jeugdarts

GGD
St. Teunislaan 11
5231 BS  ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 64 04 500
Schoolarts: Mw. A. Kleinpenning
Jeugdverpleegkundige: Mw. S. Schreurder

 

Klachtencommissie

De school is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
Telefoon: 070 – 39 25 508
Website: www.gcbo.nl

De klachtenprocedure kan via de administratie van de school worden opgevraagd.

 

Schoolleiding

Directeur: Mw. E. Bakers
Telefoon privé: 06 – 83 97 23 28

Adjunct-directeur Onderwijs & Zorg: Mw. N. van den Boogaard
Adjunct-directeur Personeel en Organisatie: Dhr. K. Jacobs

 

Zorgcoördinator

Mw. J. van Lamoen

 

Decaan

Mw. F. Gremmen

 

Vertrouwenspersonen voor leerlingen

Mw. J. van Herwijnen
Dhr. R. Verhoeven