De Rijzert logo

 

 

Helicon logo  de Bossche Vakschool logo  Variatie van sportactiviteiten

Pro/vmbo

 

Helicon VMBO Den Bosch, de Bossche Vakschool en de Rijzert, School voor Praktijkonderwijs, hebben vanuit het ministerie de pilot "onderbouw klas vmbo-pro" toegewezen gekregen.
In de pilot krijgt de Rijzert vanuit het ministerie de mogelijkheid om op regelluwe wijze leerlingen die mogelijk een vmbo diploma zouden kunnen behalen, in de onderbouw van het vmbo onderwijs te bieden dat dit mogelijk maakt. De samenwerking met de VMBO-scholen in Den Bosch maakt dat leerlingen kunnen kiezen uit een groot aanbod van profielen.

Dit project biedt ook kansen voor leerlingen met een advies op het grensvlak VMBO basis/praktijkonderwijs. Door hun schoolloopbaan in het VO te starten binnen een setting die meer structuur, veiligheid en begeleiding biedt, neemt de kans op het succesvol afronden van hun VMBO opleiding toe.

De scholen zijn vanaf september met de pilot gestart om een onderwijsomgeving te creëren voor leerlingen die in eerste instantie starten op de Rijzert om vervolgens stapsgewijs te onderzoeken of het vmbo niveau past en misschien zelfs door te groeien naar het behalen van een vmbo diploma.

Wilt u meer informatie over dit aanbod of hierover met iemand in gesprek gaan, neem dan contact op met Jannie van Lamoen – jvlamoen@rijzert.nl – 073 - 62 17 623.