De Rijzert logo

 

 

Bovenbouw (BB)

 

Lessentabel

 

2017 - 2018   Lesuren gemiddeld per week

Vak

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Entree

Praktijk

10

6

-

**

Gym

2

2

2

2

Nederlands

2

1

1

Rekenen/Wiskunde

2

1

1

Engels

1

keuze

-

Mens & Maatschappij

LOB 1

LOB 1

-

SOVA

1

-

-

Keuze

1

1

-

Cursus

-

-

4

4

Entree lessen

-

-

-

7

Stage

9

18

27

18

Mentortijd (OT)

1

0,5

0,5

0,5

Maatwerkuur (MWU)

1

1

1

1

 

 

 

 

 

Totaal

31

31,5

36,5

32,5

 

** Praktijklessen Entree indien noodzakelijk als voorbereiding op examen. Geldt niet voor alle leerlingen.