De Rijzert logo

 

 

Fotoalbum

 

 

In verband met de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingaande 25 mei 2018, is deze pagina komen te vervallen.

 

Het is onmogelijk gebleken om alsnog van alle (oud)leerlingen en/of ouders met terugwerkende kracht schriftelijke toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal te bemachtigen.