De Rijzert logo

 

 

Leerlingenraad

Logo Leerlingenraad

 

De leerlingen op de Rijzert zijn vertegenwoordigd door een Leerlingenraad (LR). De LR is een overlegorgaan voor en door leerlingen.
Leerlingen kunnen langs deze weg meepraten en beslissen over zaken die hen aangaan zoals:

•   Inrichting schoolplein
•   Schoolregels
•   Organisatie schoolfeesten
•   Aankoop leerling-materiaal

 

De LR wordt begeleid door een of meerdere leerkrachten. Zij helpen de leerlingen met de vergadering.

 

Leerlingen uit alle klassen kunnen zich verkiesbaar stellen voor de LR. Per leerjaar worden er twee leerlingen benoemd voor de LR. De zittingsduur van de LR is twee jaar. Aan het begin van het schooljaar worden er verkiezingen gehouden. Leerlingen uit fase 1 kunnen in januari hun vertegenwoordigers kiezen. We hebben daarvoor gekozen omdat we leerlingen uit fase 1 eerst willen laten kennismaken met de school.