De Rijzert logo

 

 

Logo Rijztruck

Opleiding RijZtruck

 

Een opleiding tot Vorkheftruckchauffeur voor leerlingen in het praktijkonderwijs

De Rijzert is een school voor praktijkonderwijs voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een leerachterstand. Jongeren die moeite hebben met theoretisch leren, maar die wel degelijk gemotiveerd zijn om een vak te leren, daar maakt de Rijzert zich sterk voor.
Diploma's halen is moeilijk voor deze leerlingen omdat daar vaak veel theorie bij komt kijken. Toch blijft de Rijzert steeds op zoek naar mogelijkheden voor deze groep jongeren. In de afgelopen 19 jaren is voor een deel van onze leerlingen een opleiding voor vorkheftruckchauffeur mogelijk gebleken. Gevolgd door een erkend diploma vergroot deze opleiding de kansen op de arbeidsmarkt voor onze leerlingen aanzienlijk.

 

De opleiding

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Beide worden aan de Hedikhuizerweg 3 gegeven. Het omvat 11 lesdagen van 08.30 tot 14.30 uur. Na 6 lesdagen, waarna wordt verwacht dat de leerling veilig in een werkomgeving kan functioneren, wordt er een pauze van 6 weken ingelast. Dit geeft de leerling de mogelijkheid extra ervaring op de heftruck op te doen en aan het vereiste aantal heftruckuren te komen. Hierna volgen nog 5 lesdagen waarin de leerling extra theoretische en praktische scholing krijgt en een theorie- en praktijkexamen moet afleggen. Gedurende die 5 weken gaat de stage ook verder.
Daarnaast moet de cursist een stageplaats hebben in een magazijn waar hem/haar de mogelijkheid wordt geboden vorkheftruck- en/of reachtruckwerk te verrichten.

 

Het theoriegedeelte omvat:

•   Veiligheidsaspecten zoals controle op de werking van de heftruck op verscheidene onderdelen.
•   Technische aspecten voornamelijk enige kennis van de werking van de verschillende soorten motoren en systemen.
•   Verkeersregels en veiligheidsnormen binnen en buiten het bedrijf.

 

Het praktijkgedeelte omvat:

•   Inrichting magazijn
•   Hulpmiddelen behorende bij de heftruck
•   Pallets plaatsen op de vloer en in stellingen
•   Pallets plaatsen in vrachtauto
•   Stapelen
•   Toepassing verkeersregels
•   Manoeuvreren in magazijnruimte met meerdere heftrucks en mensen

 

Eindresultaat

De opleiding zal worden afgesloten met een examen bestaande uit:

1. theorie

- schriftelijk, 40 meerkeuzevragen

 

- mondeling, bij de heftruck op de werkplek

2. praktijkgedeelte en een aantal proeven

Het examen wordt pas afgenomen na minimaal 125 werkelijk gemaakte praktijk-uren.
Het examen wordt mede door Trucktraining Helmond geëxamineerd en met een landelijk erkend diploma afgesloten bij een positief resultaat.

Naast de volledige opleiding tot heftruck-reachtruckchauffeur bestaat ook de mogelijkheid tot een herhalingcursus voor 1 dag. Aan te bevelen indien het certificaat 5 jaar geleden behaald is.

 

Inschrijving en voorwaarden

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar:

Opleiding RijZtruck
Hedikhuizerweg 3
5222 BC  ’s-Hertogenbosch

 

Plaatsing

Voor aanvang van de cursus ontvangt u bericht van plaatsing in de vorm van een uitnodiging.

 

Inschrijfvoorwaarden

Annulering van uw inschrijving, mits schriftelijk, is mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus. Alleen de administratiekosten (€ 25,-) worden dan in rekening gebracht. Bij latere annulering is het gehele cursusbedrag verschuldigd.
Leerling dient minimaal 16 jaar te zijn.

 

Betaling

Na aanvang van de cursus ontvangt u een factuur die binnen 30 dagen betaald dient te worden.
Onze volledige inschrijfvoorwaarden zijn conform de per 1 januari 1992 ingegane bepalingen uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

 

Algemene Informatie

Locatie: Hedikhuizerweg 3, 5222 BC  ’s-Hertogenbosch

Tijd: Dagopleiding van 08.30 – 14.30 uur

Duur:

- 11 werkdagen opleiding

 

- minimaal 125 werkuren praktijk op heftruck tijdens opleiding en bij stagebedrijf

Kosten: € 1.330,- incl. examengeld
Bankrekeningnummer: ING 67.53.80.553

Diploma: Erkend diploma na een afsluitend theoretisch en praktisch examen. Geldt voor zowel heftruck als reachtruck.

Stage: School of instelling van de leerling dienen zelf te zorgen voor een stageplaats op de heftruck. Leerling dient minimaal 16 jaar oud te zijn.

 

Inlichtingen Opleiding RijZtruck

Hedikhuizerweg 3
5222 BC  ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 62 17 623