De Rijzert logo

 

 

Picos bv

 

Logo Picos bv

Samenwerking Picos bv en de Rijzert

Sinds enkele jaren is er tussen praktijkschool de Rijzert en re-integratiebureau Picos bv sprake van een nauwe samenwerking op diverse terreinen.
Een samenwerking die ontstaan is vanuit maatschappelijke betrokkenheid, steeds is geïntensiveerd en alle betrokken partijen het beoogde profijt heeft opgeleverd. Een succesverhaal!

 

A. Werkervaringscentrum (WEC) voor mensen die re-integreren

Op 7 januari 2014 hebben Picos bv en de Rijzert een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanaf dat moment is onze school voor praktijkonderwijs een Werkervaringscentrum (WEC) voor volwassenen die onder de professionele begeleiding van een coach van Picos bv willen re-integreren op de arbeidsmarkt. Onze school heeft daarvoor een aantal functies of Werkervaringsplekken (WEP) beschikbaar gesteld:

1. Administratie
2. Receptie / telefoniste
3. Toezichthouder
4. Ondersteuning ICT / systeembeheer
5. Schoonmaak

Vanaf de start van de samenwerking is één van de bovenstaande WEP altijd bezet!

 

B. Detachering jobcoach

Ter vervanging van een collega die door ziekte langdurig is uitgevallen, maakt onze school dankbaar gebruik van de kennis en expertise die Picos bv heeft op het gebied van het begeleiden en coachen van mensen naar en op een werkplek. In ons geval betekent dit dat een jobcoach van Picos bv een groot aantal van onze leerlingen uit de bovenbouw coacht en begeleidt naar en op hun stageplek.

 

C. Instroomtraject LogiFlexT

In het voorjaar van 2015 start er op onze school een instroomtraject voor een veertigtal kandidaten tussen de 18 en 27 jaar. Het traject heet LogiFlexT en is tot stand gekomen na samenwerking tussen Picos bv, 5*Noordoost Brabant Werkt, ALO Nederland en praktijkschool de Rijzert. In samenspraak met de logistieke en transportsector worden er door middel van praktijkgerichte leerwerktrajecten 40 jongeren zonder geschikte startkwalificatie opgeleid om in de logistieke en transportsector te gaan werken. De heftruckopleiding en VCA training worden gegeven op onze school.

 

Links

Website Picos bv

Linkedin Picos bv

 

7 januari 2014 - Samenwerkingsovereenkomst is een feit!

Samenwerkingsovereenkomst is een feit!  Samenwerkingsovereenkomst is een feit!  Samenwerkingsovereenkomst is een feit!

Ondertekening door mw. W. Asch directeur van Picos bv en dhr. H. Poels directeur van de Rijzert.