De Rijzert logo

 

 

Aanmelding

Mw. J. van Lamoen
Mw. J. van Lamoen
Zorgcoördinator

 

Kennismakingsmogelijkheden

Om ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden de gelegenheid te geven om de school in bedrijf te zien zijn er twee mogelijkheden:

•   Jaarlijks is er een kennismakingsmiddag voor toekomstige leerlingen, hun ouders/verzorgers en de onderwijsprofessionals van de basisscholen
•   Op afspraak met de zorgcoördinator kan altijd een kennismakingsbezoek aan de school worden gebracht

 

Toelatingsprocedure

Een aanvraag voor toelating tot de Rijzert kan geschieden door ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers. Deze aanmelding kan schriftelijk of via de telefoon. Bij de aanmelding wordt een aanmeldingsformulier ingevuld.
Na de aanmelding vraagt de Rijzert digitaal het onderwijskundig rapport op bij de toeleverende school van de leerling. Het onderwijskundig rapport is door de toeleverende school met leerling en ouders/verzorgers besproken en bevat o.a. het schooladvies en een overzicht van de leerresultaten van de leerling.

De Commissie van Toelating en Begeleiding van de Rijzert onderzoekt of alle gegevens compleet zijn en vervolgens wordt de leerling met ouders uitgenodigd op school voor een uitgebreid intake-gesprek. Zijn de gegevens niet compleet dan kan er aanvullende informatie worden gevraagd aan de toeleverende school en de leerling kan worden uitgenodigd voor aanvullend onderzoek.
In het intake-gesprek wordt informatie gegeven, een uitgebreid intakeformulier ingevuld en het OPP (ontwikkelingsperspectief) van de leerling besproken.
De maatschappelijke deskundige kan op huisbezoek komen.
De resultaten van de gegevens worden besproken in de Commissie van Toelating. Als blijkt dat de leerling toelaatbaar is, beslist de commissie positief.

In de wet is geregeld dat leerlingen voor praktijkonderwijs een toelaatbaarheid verklaring dienen te hebben van de Advies Commissie Toelating (ACT) van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs om toegelaten te worden tot deze vorm van voortgezet onderwijs. Het uiteindelijke besluit om een toelaatbaarheid verklaring voor praktijkonderwijs af te geven wordt genomen door de ACT van Samenwerkingsverband de Meierij.

Twee wettelijke criteria worden door de ACT getoetst voordat een toelaatbaarheid verklaring wordt afgegeven:

1 De Leerling heeft een IQ dat ligt tussen de 55 en 75/80
2 De leerling heeft een leerachterstand van minimaal 50% op twee van de volgende vier domeinen:

•   Begrijpend lezen
•   Technisch lezen
•   Spelling
•   Inzichtelijk rekenen

Naast deze twee criteria kan ook een stoornis in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling worden meegewogen.
De Rijzert biedt onderwijs aan leerling tussen 12 en 18 jaar. Leerlingen mogen de school afmaken in het jaar dat ze achttien worden. Voor leerlingen die al 18 jaar zijn bij aanvang van het schooljaar kan in bepaalde gevallen ontheffing worden aangevraagd.
Ouders/verzorgers krijgen bericht over de toelaatbaarheid verklaring van de school. De school wordt ingelicht door de Advies Commissie Toelating. Meer informatie over de toelatingsprocedure is te vinden in ons onderwijsondersteuningsprofiel.