De Rijzert logo

 

 

Beeldbegeleiding

 

Beeldbegeleiding is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen.
Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de docenten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing en professionalisering van docenten.
Aan de school zijn gespecialiseerde beeldbegeleiders verbonden. Te weten mw. J. van Lamoen en mw. C. van den Eventuin. Zij maken korte beeldopnames in de klas en bespreken enkele fragmenten vervolgens met de docent en/of leerling.
Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de beeldbegeleider een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de beelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de beeldbegeleider en worden niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken docent en/of leerling - aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één leerling, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld door de mentor en om toestemming gevraagd.

 

 

Filmen ten behoeve van opleidings- en/of intervisiedoeleinden

 

Binnen de Rijzert maken we gebruik van video-opnamen ten behoeve van de professionalisering van docenten. Concreet houdt dit in dat er binnen de school gefilmd kan worden. Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de intervisiecoach een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De 4 intervisiecoaches van de Rijzert zijn: mw. C. van den Eventuin, mw. J. Heerkens, mw. J. van Lamoen en dhr. R. Verhoeven.