De Rijzert logo

 

 

Financiën

 

Aan het onderwijs op de Rijzert zijn geen kosten verbonden. Wel wordt voor schoolkampen, waaraan vrijwillig kan worden deelgenomen, een kostendekkende bijdrage gevraagd.

 

Leerlingen tot 18 jaar

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

 

Kan ik kindgebonden budget krijgen?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u hier over meer informatie, raadpleeg de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

 

Leerlingen boven de 18 jaar

 

Wanneer kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen scholieren een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Scholieren moeten dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Daarnaast hangt het af van de schoolsoort en uw nationaliteit.

 

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag waarmee u bijvoorbeeld het volgende kunt betalen:
•   Boeken
•   Busabonnement
•   Treinabonnement
•   Eventueel lesgeld

De tegemoetkoming is geen lening, maar een gift. Het bedrag bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Omdat uw ouders vanaf uw 18e jaar geen kinderbijslag meer voor u krijgen, kunt u zelf de tegemoetkoming aanvragen.

 

Nationaliteit

De scholier moet de Nederlandse nationaliteit hebben om een tegemoetkoming te kunnen krijgen. Heeft de scholier niet de Nederlandse nationaliteit maar woont deze wel in Nederland? Dan kan deze in bepaalde gevallen toch een tegemoetkoming krijgen. Doorloop daarvoor het nationaliteitenschema op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om na te gaan of de scholier in aanmerking komt.

 

Tegemoetkoming schoolkosten scholieren aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Hebben uw ouders voor u al een tegemoetkoming ouders ontvangen? Dan stuurt DUO u een kwartaal voordat u 18 jaar wordt het aanvraagformulier automatisch toe.

 

Vervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Bij uw gemeente vraagt u ook het leerlingenvervoer aan.

 

Aanvragen leerlingenvervoer bij de gemeente

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.