De Rijzert logo

 

 

Links

 

Passend onderwijs www.passendonderwijs.nl

 

Kennisnet www.kennisnet.nl

 

Edu'Actief uitgever van o.a. PrOmotie www.edu-actief.nl

 

Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs www.praktijkonderwijs.nl

 

Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.duo.nl

 

Leerplicht Ministerie van Onderwijs www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

 

Leerplicht Gemeente 's-Hertogenbosch www.s-hertogenbosch.nl/leerplicht

 

Voor Ouders en Onderwijs (of bel gratis 0800 - 5010) www.oudersonderwijs.nl

 

Samenwerkingsverband de Meierij www.demeierij-vo.nl