De Rijzert logo

 

 

MR

 

Medezeggenschapsraad

 

Aan de Rijzert is een medezeggenschapsraad verbonden welke bestaat uit zes leden: twee ouders en vier personeelsleden.

De MR is binnen de schoolorganisatie een belangrijk orgaan. Zij bewaakt en behartigt in het contact met de directie de belangen van de diverse geledingen. Er is een reglement waarin precies is vastgelegd welke bevoegdheden zij heeft. Voor veel zaken is instemming of advies van de MR nodig. De leden van de MR praten over veel zaken mee en er moet naar hen geluisterd worden. De MR is via de schooladministratie te bereiken.

 

Samenstelling MR

Namens het personeel:

        Dhr. R. Verhoeven, voorzitter
        Mw. J. van Herwijnen, vicevoorzitter
        Mw. D. Cremers, penningmeester
        Mw. C. van den Eventuin, secretaris

Namens de ouders:

        Mw. H. Hens
        Mw. R. de Pauw

 

Door jaarlijkse verkiezingen kan de samenstelling van de MR wijzigen.
De voorzitter en de secretaris zullen begin van dit schooljaar benoemd worden uit de personeelsgeleding.

 

 

Schooljaar 2016-2017

Jaarverslag MR 2015 - 2016

Werkplan MR 2016 - 2017

Huishoudelijk reglement 1 sep 2016

Reglement 1 sep 2016

Notulen MR vergadering 10 okt 2016

Notulen MR vergadering 6 dec 2016

Notulen MR vergadering 22 feb 2017

 

 

Schooljaar 2015-2016

Jaarverslag MR 2014 - 2015

Werkplan MR 2015 - 2016

Notulen MR vergadering 6 okt 2015

Notulen MR vergadering 7 dec 2015

Notulen MR vergadering 10 mrt 2016

Notulen MR vergadering 18 apr 2016

Notulen MR vergadering 28 jun 2016

 

 

Schooljaar 2014-2015

Jaarverslag MR 2013 - 2014

Werkplan MR 2014 - 2015

Notulen MR vergadering 10 dec 2014

Notulen MR vergadering 5 feb 2015

Notulen MR vergadering 23 mrt 2015

 

 

Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR 2012 - 2013

Werkplan MR 2013 - 2014

Notulen MR vergadering 16 sep 2013

Notulen MR vergadering 29 okt 2013

Notulen MR vergadering 11 dec 2013

Notulen MR vergadering 23 jan 2014

Notulen MR vergadering 1 apr 2014

Notulen MR vergadering 14 mei 2014

 

 

Schooljaar 2012-2013

Jaarverslag MR 2011 - 2012

Werkplan MR 2012 - 2013

Notulen MR vergadering 17 sep 2012

Notulen MR vergadering 30 okt 2012

Notulen MR vergadering 12 dec 2012

Notulen MR vergadering 24 jan 2013

Notulen MR vergadering 13 mrt 2013

Notulen MR vergadering 16 apr 2013

Notulen MR vergadering 23 mei 2013

Notulen MR vergadering 26 jun 2013