De Rijzert logo

 

 

MR

 

Medezeggenschapsraad

 

Aan de Rijzert is een medezeggenschapsraad verbonden welke bestaat uit zes leden: (minimaal) twee ouders en vier personeelsleden.

De MR is binnen de schoolorganisatie een belangrijk orgaan. Zij bewaakt en behartigt in het contact met de directie de belangen van de diverse geledingen. Er is een reglement waarin precies is vastgelegd welke bevoegdheden zij heeft. Voor veel zaken is instemming of advies van de MR nodig. De leden van de MR praten over veel zaken mee en er moet naar hen geluisterd worden. De MR is via de schooladministratie te bereiken.

 

Samenstelling MR

Namens het personeel:

        Dhr. R. Verhoeven, voorzitter
        Mw. J. van Herwijnen, vicevoorzitter
        Mw. D. Cremers, penningmeester
        Mw. C. van den Eventuin, secretaris

Namens de ouders:

        Mw. E. Claasen
        Mw. D. Coense-Weber
        Dhr. R. Claasen

 

Door jaarlijkse verkiezingen kan de samenstelling van de MR wijzigen.
De voorzitter en de secretaris zullen begin van dit schooljaar benoemd worden uit de personeelsgeleding.

 

Contact opnemen met de MR kan alijd via het volgende e-mailadres: MR@rijzert.nl.