De Rijzert logo

 

 

Oudercomité

 

De Rijzert heeft een oudercomité, samengesteld uit leden van de oudervereniging waarvan alle ouders lid zijn, dat bestaat uit maximaal 9 ouders en 2 teamleden. Het doel van het oudercomité is een schakel te zijn tussen school en ouders, waarbij de leerling centraal staat.
Het oudercomité vergadert regelmatig, waarbij zaken worden besproken die van belang zijn voor de leerling.
Het oudercomité vraagt een financiële bijdrage van € 15,- per jaar. Dit bedrag dient rechtstreeks overgemaakt te worden op girorekening met IBAN nummer NL17 INGB 0000 258413 t.n.v. de Rijzert Oudervereniging. Bij betaling altijd de naam van de leerling vermelden.
Het geld wordt besteed aan activiteiten die, samen met de school, worden georganiseerd voor alle leerlingen o.a. de schoolfeesten en schoolverlatersdag. Alles komt dus ten goede aan de leerlingen.
Een overzicht van de besteding van de financiële middelen ligt ter inzage bij de administratie op school.

 

Oudercomité als KLANKBORD

Het Oudercomité vergadert regelmatig. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een keer bij de vergadering aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom. Via oudercomite@rijzert.nl kunt u vragen wanneer de volgende vergadering ingepland staat.
Het Oudercomité is ook een KLANKBORD voor alle ouders met vragen. Dat kunnen allerlei soorten vragen zijn: een vraag specifiek voor uw kind in de klas, een vraag over een bepaald onderwerp waar u meer van wilt weten, een goed idee wat u graag naar voren wilt brengen, een onderwerp waarvan u wilt dat er op school meer aandacht aan geschonken mag worden. Kortom, alles is mogelijk. Ook anoniem reageren behoort tot de mogelijkheden, u dient dat wel aan te geven in het e-mail bericht.
Heeft u een vraag, idee, mening of een tip mail deze dan aan oudercomite@rijzert.nl
Uw vraag, idee, mening of tip wordt altijd gehoord, in welke vorm dan ook. Laat uw stem horen, samen maken we er werk van!

 

Leden van het oudercomité

        Patricia Peters, voorzitter
        Ilham Laguini, penningmeester
        Margriet van Stijn, notulist
        Connie van Kol, algemeen lid
        Anita Donders, correspondentie personeel

        Dhr. K. Jacobs, adjunct-directeur Personeel en Organisatie