De Rijzert logo

 

 

Verlof of ziek

 

Aanvraag verlof

Voor bijzondere gelegenheden kan verlof worden gegeven. Het verlof kan worden aangevraagd via een formulier dat bij de receptie verkrijgbaar is of is hier te downloaden. Bij het al dan niet toekennen van verlof, worden de richtlijnen van de leerplicht gehanteerd. Deze richtlijnen staan op het formulier. Nooit wordt verlof verleend om eerder op vakantie te kunnen gaan, om een vroegere vlucht of bus te halen, voor bezoeken aan pretparken o.i.d.

Mocht u uw zoon of dochter met een ongeldige reden laten verzuimen dan wordt dit als ongeoorloofd geregistreerd wat tot gevolg kan hebben dat de leerplichtambtenaar hierover wordt ingelicht.

 

Uw kind is ziek

U belt ’s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur naar school: 073 - 62 17 623 om uw zoon of dochter ziek te melden bij de receptie.

 

Uw kind is weer beter

U meldt uw zoon of dochter beter op één van de volgende manieren:
   - U belt voor aanvang van de eerste les van uw zoon of dochter en meldt bij de receptie dat uw zoon of dochter weer beter is.
   of
   - U stuurt voor aanvang van de eerste les van uw zoon of dochter een e-mail naar receptie1@rijzert.nl.
   of
   - U geeft uw zoon of dochter een door u ondertekend briefje mee met de beter melding, deze wordt door uw zoon of dochter afgegeven bij de receptie.

U geeft hierbij altijd de aard en de duur van de ziekteperiode aan!

Als u de beter-meld-procedure niet goed aanhoudt dan is de registratie in ons administratiesysteem niet meer betrouwbaar. Uw zoon of dochter wordt dan ongeoorloofd afwezig geregistreerd wat tot gevolg kan hebben dat de leerplichtambtenaar hierover wordt ingelicht.
Het is dus van groot belang dat u uw zoon of dochter ook beter meldt!

 

Uw kind heeft een medische afspraak

Het kan zijn dat uw zoon of dochter een afspraak heeft bij een medisch specialist, dokter, de orthodontist o.i.d. Wij willen u verzoeken deze bezoeken buiten lestijd te plannen!
Lukt dit niet dan meldt u de afspraak op één van de volgende manieren:
   - Minimaal 5 dagen van tevoren belt u naar de receptie om deze afspraak door te geven. U geeft een kopie mee van de afsprakenkaart of wij maken deze kopie op school.
   of
   - Minimaal 5 dagen van tevoren stuurt u een e-mail naar receptie1@rijzert.nl met het verzoek tot verlof met daarbij een foto/scan van de afsprakenkaart/brief.

Pas als de melding is gedaan, wordt de periode van afwezigheid goed in ons registratiesysteem weergegeven. Vóór die tijd geldt de afwezigheid als ongeoorloofd wat tot gevolg kan hebben dat de leerplichtambtenaar hierover wordt ingelicht. Het is dus van groot belang dat u een medische afspraak van uw zoon of dochter minimaal 5 dagen van tevoren bij ons meldt!

 

Uw kind is te laat

Leerlingen die te laat in de les komen en door de docent te laat zijn gemeld in ons registratiesysteem, moeten zich, na de 3de keer te laat komen, altijd de volgende dag om 8.00 uur melden bij de aulabeheerder.