De Rijzert logo

 

 

Verzekering

 

Ongevallen

Door het bestuur van onze school (Stichting Praktijkonderwijs) zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen. De geldigheid van de dekking is: op school, onderweg van en naar school en tijdens de schoolactiviteiten. Ook zijn de leerlingen op hun stageplaatsen verzekerd.
Deze collectieve schoolverzekering is echter een basisvoorziening. U kunt zich hiervoor en voor andere risico’s zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen vrijwillig bijverzekeren bij AON. Hierover ontvangt iedere leerling bij aanvang van het schooljaar een folder of u kunt meer informatie lezen op www.leerlingenverzekering.nl.

 

Wettelijke aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uw kind aan gebouw of goederen (van de school of van een ander) toebrengt. Voor schade aan derden kunt u een WA verzekering afsluiten. Wij verwachten dat alle leerlingen WA verzekerd zijn.