De Rijzert logo

 

 

Plaatsingsstage — fase 4

 

Dit is een stage die het karakter heeft van een proef en/of inwerkperiode. Uiteindelijk moet deze stage leiden tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst bij dat bedrijf of die instelling. De stage kan plaats vinden vanaf het 16e levensjaar. Een dergelijke stage kan uitgebouwd worden van drie naar vier en zelfs naar vijf dagen om zo geleidelijk over te gaan in een passend dienstverband. De stagebegeleider/coach zal op maat begeleiding bieden om de plaatsing te laten slagen.

 

Doel van de plaatsingsstage:

•   Geleidelijke overgang van school- naar werksituatie
•   De leerling laat zien een goede werknemer en aanwinst voor het bedrijf te zijn om op die manier een arbeidsrelatie mogelijk te maken
•   Onderzoeken van de begeleidingsbehoefte zodat bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst duidelijkheid is of er de inzet van een jobcoach wenselijk is
•   Onderzoeken van de loonwaarde van de leerling om eventueel loonkostensubsidie in te zetten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst

 

Doelgroepenregister

Alle schoolverlaters vanuit het praktijkonderwijs worden aangemeld bij het doelgroepenregister vanuit de participatiewet waardoor er gebruik gemaakt kan worden van loonkostensubsidie en een jobcoach.